• Lokalizacja ul. Dworcowa 4; 83-211 Jabłowo, Polska

  • E-mail handel@elewatorjablowo.pl

  • Telefon +48 58 56 216 27

OWZ

Ogólne warunki umów sprzedaży płodów rolnych zawieranych przez Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Sp. z o.o.

Aktualny dokument OWZ z dnia 01.03.2021 - do pobrania

Załącznik nr 1 do Ogólnych warunków zakupowych z dnia 01.03.2021 - do pobrania

 

  • Lokalizacja ul. Dworcowa 4; 83-211 Jabłowo, Polska

  • E-mail handel@elewatorjablowo.pl

  • Telefon +48 58 56 216 27